Konfirmantenes gudsteneste
 


Konfirmantenes gudsteneste

7. april kl 19 er du velkommen til konfirmantenes gudstjeneste i Ål kyrkje

 

7. april kl 19 er du velkommen til konfirmantenes gudstjeneste i Ål kyrkje. Det som i ‘gamle dager’ ble kalt overhøring, har heldigvis fått ny form og nytt innhold.

 
Konfirmantene har valgt hva de vil bidra med i gudstjenesten. Noen sørger for praktisk tilrettelegging, mens andre har skrevet og forberedt innholdet.

 

Vi er inne i fastetida, og Kirkens Nødhelp har sin årlige, landsomfattende innsamlingsaksjon tirsdag 9. april. Det har gitt retning for konfirmantenes gudstjeneste, der temaet er solidaritet og rettferdighet.

 

Temaet får klinge med på ulike måter. Gjennom ord, sang, musikk, bilder, bønner, dans og installasjoner til ettertanke.

Selv om dette er konfirmantenes gudstjeneste, er den åpen for alle! Ikke bare konfirmantenes familie og venner!

Vi sees!

 

Vigdis Moen Storhaug

Sokneprest i Leveld, Torpo og Ål

  Kommentarer8. desember 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando