Sekretær i 50% stilling ved Ål kyrkjekontor

Sekretær i 50% stilling ved Ål kyrkjekontor

Sekretær i 50% stilling ved Ål kyrkjekontor

ledig frå 1 september

Les meir..

BUK 2019

BUK 2019

BUK 2019

Bli med på feriedagar i kyrkja!

Les meir..

Ny prost i Hallingdal

Ny prost i Hallingdal

Ny prost i Hallingdal

Les meir..

Oppreist tro

Oppreist tro

 

Vi startar opp kurset "Oppreist tro" igjen.

Les meir..

Kyrkjevalet 2019

Kyrkjevalet 2019

Det skal gjennomførast kyrkjeval 8 og 9 september 2019, samtidig med val til kommunestyre og fylkesting.
 

Les meir..

LEVELD, TORPO OG ÅL SITT MISJONSPROSJEKT 2019-2022

LEVELD, TORPO OG ÅL SITT MISJONSPROSJEKT 2019-2022

NEPAL

FJELLSKULE

Ein betre skulekvardag

Les meir..

StrÅL barnegospel

StrÅL barnegospel

 

Har du ein spirande songfugl heime? I StrÅL barnegospel er det plass til alle.

Les meir..

Baby- og småbarnssang

Baby- og småbarnssang

Velkommen til baby- og småbarnssang som starter opp 24 januar 2019.

Les meir..

Tro og Lys fellesskap  - siste mandagen i månaden, kl.17 - 19

Tro og Lys fellesskap - siste mandagen i månaden, kl.17 - 19

Siste måndag i månaden 

kl.17.00 – 19.00              

i Kyrkjestugu og Kyrkja

 

Velkomen til Tro og Lys

 

Song, prat, leik og kveldsmåltid

 

Og for dei som vil:

Avslutning i kyrkja m/lysglobe, bøn og

Tro og Lys-tankar. 

 

Ta gjerne med deg ein ven !

 

 

 

 

Les meir..

Gudstjenestegruppe - vil du være med?

Gudstjenestegruppe - vil du være med?

Det er menighetens gudstjeneste, ikke prestens. Og det vil vi at skal bli mer og mer synlig. I gudstjenestegruppene er vi sammen om å lage gudstjenestene ut fra en struktur utarbeidet av soknerådene.

Les meir..

Sekretær i 50% stilling ved Ål kyrkjekontor

Sekretær i 50% stilling ved Ål kyrkjekontor
Sekretær i 50% stilling ved Ål kyrkjekontor ledig frå 1 september
Les meir..

BUK 2019

BUK 2019
BUK 2019 Bli med på feriedagar i kyrkja!
Les meir..

Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste onsdag i månaden, kl 11 -13

Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste onsdag i månaden, kl 11 -13
Formiddagstreff 4.sept 2019   Tema: v/Trond Andersson: Bøker og bilder Andakt: Marianne Laa Kollekt: Diakoniarbeidet.    
Les meir..

Ny prost i Hallingdal

Ny prost i Hallingdal
Ny prost i Hallingdal
Les meir..

Oppreist tro

Oppreist tro
  Vi startar opp kurset "Oppreist tro" igjen.
Les meir..

Gravstell

Gravstell
Ål kyrkjelege fellesråd tilbyr gravstell på kyrkjegardane i Leveld, Torpo og Ål.
Les meir..

Kyrkjevalet 2019

Kyrkjevalet 2019
Det skal gjennomførast kyrkjeval 8 og 9 september 2019, samtidig med val til kommunestyre og fylkesting.  
Les meir..

LEVELD, TORPO OG ÅL SITT MISJONSPROSJEKT 2019-2022

LEVELD, TORPO OG ÅL SITT MISJONSPROSJEKT 2019-2022
NEPAL FJELLSKULE Ein betre skulekvardag
Les meir..

Formiddagstreff Vats bedehus

Formiddagstreff Vats bedehus
Vats bedehus kl 12-14 Onsdag 25.sept Tema v/ Opplesing frå «Mi livssoge fortalt av Birgit Einarsen» v/Borgny Feten Andakt: Arne Lie  
Les meir..

StrÅL barnegospel

StrÅL barnegospel
  Har du ein spirande songfugl heime? I StrÅL barnegospel er det plass til alle.
Les meir..
Gudstenester

 

 

 
 
 
 
 
 
20. juli 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando