Ål kyrkjelege fellesråd > Om oss > Torpo kyrkje
 


Torpo kyrkje

Torpo kyrke som er nærmeste nabo til til Torpo stavkyrkje ble bygd og vigslet i 1880. Under oppussingen i 1926 fikk kirka et glassmaleri med motiv at de 4 evangelistene. Kirka ble restaurert i 1974.

I Torpo kyrkje er det gudstjenester ca 2-3 ganger i måneden i tillegg til dåp og gravferd, trosopplæringssamlinger, gudstjenestegrupper, enkelte undervisningssamlinger, konserter, konfirmasjon og bryllup.

 

Torpo sokn har følgende hovedgudstjenester:
1. Gudsteneste med nattverd - høgmesse
2. Gudsteneste utan nattverd
3. Forenkla gudsteneste med nattverd
4. Forenkla gudsteneste utan nattverd
5. Folkemusikkgudsteneste


 

12. desember 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando