Ål kyrkjelege fellesråd > Om oss > Leveld kyrkje
 


Leveld kyrkje

Leveld kyrkje ble oppført i 1880, av arkitekt; Fritz von der Lippe. Altertavla fremstiller korsfestinga, malt av Christen Brun.

Kirka er i bruk for gudstjenester 2-3 ganger i måneden, samt ved gravferd, bryllup, dåp, trosopplæringssamlinger, gudstjenestegrupper og konserter.

Det er til sammen 200 plasser i kirken. Leveld kyrkje ligger ved Fv 244 i Leveld.

 

Leveld sokn har følgende hovedgudstjenester:
1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse)
2. Gudsteneste utan nattverd
3. Forenkla gudsteneste med nattverd
4. Forenkla gudsteneste utan nattverd
5. Folkemusikkgudsteneste

12. desember 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando